Köpvillkor

  • Alla köp är bindande och kan inte återköpas.
  • Köp av dagskort gäller den dag som köpet genomförs.
  • Vid köp förbinder sig kunden att följa trivselbestämmelserna på Dalsjö Hinderbana. Dessa finns anslagna på informationstavlan vid spårcentralen.
  • All träning sker på egen risk och medför ansvar att kontrollera skicket på hinder, underlag och övriga delar av anläggningen innan denna används.